ASS 

Beeldende therapie

Setting op school 

Behandelplan

Vaak gebruikt men de term autisme als men eigenlijk een autismespectrumstoornis (ASS) bedoelt. Bij alle soorten autisme staat een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen centraal. Autisme verschilt van persoon tot persoon. Dit komt doordat de stoornis in informatieverwerking bij iedere persoon met autisme anders is. 

 

De volgende categorieën van ASS worden onderscheiden: 

  • (Klassiek) autisme
  • Syndroom van Asperger
  • PDD-NOS

 

De volgende beperkingen komen in meer of mindere mate voor;

  1. Sociale interactie : in zichzelf gekeerd of zich moeilijk kunnen inleven in anderen.
  2. Communicatie en (lichaams)taal:
    Het niet herkennen van
    gezichtsuitdrukkingen en een vertraagde taalontwikkeling
  3. Stereotiepe interesses: Ze kunnen bijvoorbeeld helemaal opgaan in een bepaalde activiteit. 

Er bestaat geen behandeling om autisme te genezen, maar beeldende therapie helpt bij o.a. psycho-educatie en het behandelen van bijkomende problemen als het plannen en organiseren, ADHD, stress en emotieregulatie. 

 

Mensen met autisme zijn kwetsbaar en lopen risico om overbelast te raken en vast te lopen bij

(ingrijpende) gebeurtenis of veranderingen zoals;  de overgang van de basisschool naar de middelbare school, een ruzie met  klasgenoten,  een scheiding,  een verhuizing of een wijziging in het rooster. 

 

Een doel kan zijn;

-leren omgaan met sociale interacties

-Het leren herkennen van emoties bij zichzelf en de ander

-Het leren plannen en organiseren van taken die gedaan moeten worden, ongeacht of je er interesse in hebt of niet. 

-Afsluiten en onderhouden van vriendschappen

 

 

 

 

De behandeling vindt plaats op school.  De werkruimte dient een plek te zijn waar ongestoord behandeld kan worden. Het is prettig wanneer dit een vaste ruimte is waar het kind of de jongere zich veilig voelt en vrijuit kan uiten.  Vooral jongeren met autisme vinden het fijn wanneer dit één vaste plek is. Dit biedt structuur, rust en regelmaat. 


Ouders en scholen hebben kinderen/ jongeren enigszins goed in beeld. Vanuit bevorderende en belemmerende factoren die eventueel in kaart gebracht zijn, kan al gauw een behandeldoel gesteld worden.

 

Tevens is school een centrale plek waar alle betrokkenen samen kunnen komen. De lijnen met betrokkenen blijven kort, toegangelijk en actueel. Gebeurtenissen kunnen meteen meegenomen worden in een sessie. 

Fase 1: Kennismaken met het medium en met elkaar. Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt en de beeldende therapeut. Het vergroten van het veiligheidsgevoel is belangrijk in deze fase. Bij deze fase is het opbouwen van een werkrelatie ook zeer cruciaal. 

 

Fase 2: Behandeling specifieke doelen
Vanuit de hulpvraag wordt er bij deze fase o maat gerichte werkvormen en interventies toegepast. Het is gewenst om deze fase goed uit te spreiden over een schooljaar of de gehele schooltijd. Vooral per ontwikkelingsfase worden nieuwe indrukken opgedaan. 

 

Fase 3: Afrondingsfase

Het einde van de behandeling nadert. We ronden af en werken toe naar de laatste sessie. Bij deze doelgroep is het van belang hier enkele sessies voor uit te trekken.