Rootje, praktijk voor beeldende therapie

info@rootje.eu

KvK-nummer:63753669

Beroepsvereniging FVB 

Federatie Vaktherapeutische beroepen

Beroepsvereniging NVBT

Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie
 

Register Vaktherapie 110125

AGB code van de praktijk 90066298

AGB code van de behandelaar 90107094

Heeft u een klacht of bent u ontevreden, bespreek dit gerust. Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij het FNV. Stuur een mail naar klacht@vaktherapie.nl of een brief naar Fivelingo 253, 3524 BN  UTRECHT