KOPP jongeren

Beeldende therapie

Setting op school 

Behandelplan

KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingen. 
Per 10.000 inwoners hebben naar schatting 350 kinderen onder de 18 jaar een ouder met een psychische stoornis en/of een verslaving.
De gevolgen van opgroeien in een dergelijk gezin zijn uiteenlopend en verschillen per leeftijdsfase. 

 

Zain 6 jr. 
Zain gaat niet graag naar school. Hij heeft separatieangst. Op school heeft hij vaak buikpijn en eetproblemen. Ook haalt hij geen goede resultaten.  Zain zal waarschijnlijk een jaartje blijven zitten. 

 

Jenny 14 jr.
Het lijkt alsof Jenny niets boeit.  Ze is  vaak moe, stil en maakt weinig contact met de docenten. In zichzelf keren is haar vorm van zelfbescherming.  Leren voor toetsen gaat moeizaam. Thuis is het leven heftig. Zij kan simpelweg haar eigen gevoel niet meer aan. 
Ze hangt vaak buiten met haar vrienden en komt zo laat mogelijk thuis. 

 

Er zijn verscheidene uitingsvormen binnen de KOPP problematiek die tot uiting kunnen komen;

 • Het kind zorgt voor de ouder (rolomkering/parentificatie).

 • Het kind wil geen vriendjes mee naar huis nemen.

 • Het kind heeft gevoelens van schaamte en schuldgevoelens.

 • Het kind cijfert zichzelf weg.

 • Het kind sluit zichzelf op in de kamer of vlucht naar buiten. 

 • Het kind loopt risico om zelf ook psychiatrische en/of verslavingsproblemen te ontwikkelen.

 • Het kind heeft beperkte sociaal-emotionele vaardigheden. 

 • Het kind verzuimt school.

 

 

Het bespreken van gevoelens, belevingen en gedachten is erg moeilijk voor KOPP-jongeren.

Een jongere wil een ouder ook niet in een verkeerd daglicht zetten. Beeldende therapie sluit goed aan omdat het vooral een non-verbale en ervaringsgerichte therapie is. 

 

De gevolgen per individu zijn uiteenlopend en divers per leeftijdsfase. Het is daarom belangrijk om alle doelen af te stemmen op de cliënt. Maatwerk is cruciaal. Enkele doelen binnen de re-constructieve, supportieve en orto-pedagogische werkwijze: 

 • Uiten en reguleren van emoties 

 • Versterken van het zelfvertrouwen

 • Exploreren van het actuele emotionele en sociale leven.

 • Verbeteren van de sociale vaardigheden

 • een emotioneel evenwicht bereiken. 

 • Zelfactualisatie, jezelf ontwikkelen 

 • Leren te ontspannen,

 • Het zelfbeeld versterken

 

*Alle werkvormen zijn afgestemd op het behandeldoel(en) waarbij beeldende materialen worden gebruikt als tijdschriften, kaarten, klei, papier, verf, stift en steen.  

De behandeling vindt plaats op school in een 

prikkelarme ruimte. De werkruimte dient een plek te zijn waar ongestoord behandeld kan worden. Het is prettig wanneer dit een vaste ruimte is waar het kind of de jongere zich veilig voelt en vrijuit kan uiten.  


Ouders en scholen hebben kinderen/ jongeren enigszins goed in beeld. Vanuit bevorderende en belemmerende factoren die eventueel in kaart gebracht zijn, kan al gauw een behandeldoel gesteld worden.

 

Tevens is school een centrale plek waar alle betrokkenen samen kunnen komen. De lijnen met betrokkenen blijven kort, toegangelijk en actueel. Gebeurtenissen kunnen meteen meegenomen worden in een sessie. 

  

Fase 1: Kennismaken met het medium en met elkaar. Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt en de beeldende therapeut. Het vergroten van het veiligheidsgevoel is belangrijk in deze fase. 

 

Fase 2: Beeldende levenslijn in beeld
(story telling)

Wat is de hulpvraag? Hoe zit het leven van het de jongere eruit? Wat is te vertellen over de gezinssituatie? Door stil te staan bij leeftijdsfasen, wordt het totaalbeeld steeds meer helder. Klachten vanuit de cliënt worden in kaart gebracht. 

 

Fase 3: Behandeling specifieke doelen
Er wordt ingezoomd op klachten die ervaren worden.  Is de hulpvraag nog steeds geldend? 

 

Fase 4: Afrondingsfase 
Het einde van de behandeling nadert. Successen en groei staan centraal.