Vluchtelingen

Beeldende therapie

Setting op school 

Behandelplan

Vluchtelingenkinderen hebben hun eigen land verlaten omdat het er niet meer veilig is om te wonen. Wat voor (ingrijpende)  gebeurtenissen hebben ze wel niet meegemaakt!?

 

Gelukkig hebben kinderen enorme veerkracht en herstellen onder goede zorg en begeleiding.
Maar helaas leiden gebeurtenissen soms tot een trauma. Onverwerkte trauma’s kunnen weer een grote en lange termijn invloed hebben op de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen. De opgelopen blokkade staat in de weg om tot een optimale ontwikkeling te komen. 

 

Voorkomende psychosociale klachten bij vluchtelingenkinderen zijn o.a. angsten, depressies, slaapproblemen en spanningen en gevoel van veiligheid. 

 

Beeldende therapie is een medium die onderliggende emoties naar de oppervlakte kan brengen. Het kan ingezet worden om vluchtelingen een stapje verder te helpen om zich te ontladen van angsten en stress. Wanneer spanning continue hoog staat kan het chronisch worden. Ontlading is van belang. Het mooie van beeldend werken is dat het een universele taal is waarbij er niet gesproken hoeft te worden. 

 

Binnen beeldende therapie wordt bij deze doelgroep vooral de supportieve werkwijze gehanteerd. Enkele doelen binnen deze werkwijze zijn: 

  • Verbeteren van de emotionele aanpassing (reageren overeenkomstig met de situatie)

  • Vergroten van controle gevoel, eigenaarschap eigen leven 

  • adapteren nieuwe omgeving
     

*Alle werkvormen zijn afgestemd op het behandeldoel(en) waarbij beeldende materialen worden gebruikt als tijdschriften, kaarten, klei, papier, verf, stift en steen.  

 

De behandeling vindt plaats op school. 

De werkruimte dient een plek te zijn waar ongestoord behandeld kan worden.
Het is prettig wanneer dit een vaste ruimte is waar het kind of de jongere zich veilig voelt en vrijuit kan uiten.  


Ouders en scholen hebben kinderen/ jongeren enigszins goed in beeld. Vanuit bevorderende en belemmerende factoren die eventueel in kaart gebracht zijn, kan al gauw een behandeldoel gesteld worden.

 

Tevens is school een centrale plek waar alle betrokkenen samen kunnen komen. De lijnen met betrokkenen blijven kort, toegangelijk en actueel. Gebeurtenissen kunnen meteen meegenomen worden in een sessie.

Fase 1: Kennismaken met het medium en met elkaar. Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt en de beeldende therapeut. Het vergroten van het veiligheidsgevoel is belangrijk in deze fase. 

 

Fase 2: Onderliggende emoties naar de oppervlakte brengen; 

Werkvormen staan dichtbij de belevingswereld van het kind, het gezin, cultuur, tradities en het land van herkomst.  

 

Fase 3: Verwerking/adapteren
Daar waar de hulpvraag betrekking op heeft krijgt aandacht. Dit is per individu anders en gaat altijd in overleg. 

 

Fase 4: Veerkracht voor de toekomst

Het zelfvertrouwen van het kind wordt verstevigd bij deze stap. Dit heeft positief invloed op de veerkracht.  Veerkrachtig zijn is een waardevolle eigenschap want  je bent in staat om na moeilijkheden terug te veren. 
 

Fase 5: Afrondingsfase

Het einde van de behandeling nadert. Beeldende therapie heeft een blijvend karakter Werk kan ter inspiratie dienen. We sluiten af met een symbolisch eindproject.