Beeldende therapie is voor iedereen die extra ondersteuning kan gebruiken op sociaal en/of emotioneel vlak. Je hoeft geen problematiek of stoornis te hebben. Soms is het nodig om bewust te worden van wie je bent en wat je voelt. Dit doe ik op een creatieve wijze. Voor iedereen die liever niet praat, of te snel voorbij zijn gevoelens praat, is beeldende therapie geschikt. Door pas op de plaats te maken, worden emoties beleefd en fysiek ervaren. 

 

Kinderen met ADHD, Autisme, scheidende ouders, faalangst, onzekerheid en kinderen met sociale problemen behandel ik frequent. Klik hierboven voor nog meer doelgroepen die ik behandel. Beeldende therapie is voor kinderen en jongeren vaak laagdrempelig, omdat het medium bekend is. 

 

De therapie geef ik altijd op locatie. De lijnen met ouders en betrokkenen op school zijn kort en dat is altijd bevorderd voor de behandeling, omdat er nauw wordt samengewerkt.  

 

Uitleg individuele en groepssessies; 

Het is voor kinderen met één specifieke  hulpvraag tijdens een sessie het prettigst en efficient om één op één te werken. Deze sessies komen vaak voor wanneer de hulpvraag gericht is op emotieontlading of behandeling van een interpersoonlijke hulpvraag. Kinderen die overprikkeld zijn, begeleide braingym oefeningen of psycho educatie goed kunnen gebruiken zijn ook welkom. 

 

Bij groepsessies draait het vooral meer om het sociale aspect of een gedeelde hulpvraag. Denk aan kinderen die verlegen zijn en hun sociale skills meer mogen inzetten. In een sociale setting kunnen ze juist goed oefenen. Ook kinderen die elkaar pesten of in conflict zijn met elkaar kunnen hier baat bij hebben. 
 

Het Nationaal programma Onderwijs biedt ruimte voor scholen om beeldende therapie ook in te zetten op het gebied van sociaal welbevinden. Klik hier voor de link.